วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2550

วันที่สอง วันที่14สิงหาคม 2550
วันที่14 สิงหาคม 2550 ออกเดินทางจากบ้านก๋งชัยรับประทานอาหารเสร็จก็ไปซื้อของฝากที่ร้านก๋งชัย และที่ตลาดบ้านเพ แล้วก็แวะเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ แล้วก็ไปดูงานที่บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด ได้เข้าไปดูทุกส่วนของการทำงาน ที่บริษัทนี้จริงๆ
ความรู้ที่ได้จากการดูงานที่บางกอกกล๊าสคือบริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อปี พ.ศ. 2517 ด้วยทุนจดทะเบียน 140 ล้านบาท โดยได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ดำเนินการก่อสร้างโรงงานที่ จังหวัด ปทุมธานีแล้วเสร็จ
และดำเนินการผลิตเมื่อต้นปี พ.ศ. 2523 ด้วยเตาหลอม 1 เตากำลังการผลิต 135 ตันต่อวัน หรือประมาณ 1 ล้านขวดต่อวัน บริษัทฯ ได้เจริญเติบโตและขยายกำลังการผลิตมาโดยตลอด จนปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 900 ล้านบาท มีโรงงาน 2 แห่งที่อำเภอธัญบุรี จังหวัด ปทุมธานี ( 5 เตา ) และที่อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ( 3 เตา ) ซึ่งในอนาคตจะมีโรงงานแห่งที่ 3 ที่จังหวัด ขอนแก่น ซึ่งจะเปิดดำเนินการได้ในต้นปี 2551
ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกำลังการผลิตจากโรงงานทั้ง 2 แห่ง รวมกันถึง ประมาณ 2,230 ตัน ต่อวัน หรือประมาณ 8,000,000 - 12,000,000 ขวดต่อวัน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ใช้บรรจุภัณฑ์แก้ว ทั้งในประเทศ และต่างประเทศตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ทำการคิดค้น และพัฒนา เทคโนโลยีการผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วให้ทันสมัยมีประสิทธิภาพมากขึ้นมาโดยตลอด จนเป็นที่ยอมรับของลูกค้าผู้ใช้บรรจุภัณฑ์แก้วจนก้าวมาเป็นผู้นำในการผลิตบรรจุภัณฑ์แก้ว ในประเทศไทย และในภูมิภาคเอเชีย โดยยึดหลักว่า เราห่วงใยและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นธรรม พัฒนาการที่สำคัญ
2517 ก่อตั้ง บ.บางกอกกล๊าส จก.ดำเนินธุรกิจผลิตขวดแก้วและจัดจำหน่าย2523 เริ่มทำการผลิตเตาที่ 1 กำลังการผลิต 150ตัน/วัน2524 บ. บุญรอดบริเวอรี่ จก. เข้าร่วมลงทุนโดยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่2526 บ.บางกอกกล๊าส จก. ขยายกำลังการผลิต เป็น350ตัน/วัน2530 ก่อตั้งบ.เพรชแพ็ค จก. ดำเนินธุรกิจผลิตขวดแก้วพลาสติก2531 ก่อตั้ง บ.. บากกอกโมล์ ดำเนินธุรกิจ ผลิตแม่พิมพ์ขวดแก้ว2532 บ.บางกอกกล๊าส จก. ขยายกำละงการผลิตเป็น 475 ตัน/วัน2533 ก่อตั้ง บ.บางกอกคลาสตึง จก. ดำเนินธุรกิจ หล่อเหล็ก ทำแม่พิมพ์บ.บางกอกกล๊าส จก. ขยายกำลังการผลิต เป็น685ตัน/วัน 2534บ.บางกอกกล๊าส จก. ขยายกำลังการผลิต เป็น1,035ตัน/วัน2535 ก่อตั้ง
บ. ครอรีบอร์ด จก. ดำเนินธุรกิจผลิตแผ่นพลาสกติกแข็ง2536 เริ่มทำการผลิตอิฐแก้วเป็นบริษัทแรกในประเทศไทยภายใต้เครื่องหมายการค้า”อิฐแก้ว บีจี”2537 ก่อตั้งบ.บางกอกวีซีแพ็ค ดำเนินธุรกิจ ผลิตกล่องกระดาษบขบางกอกกล๊าส จก.ขยายกำลังการผลิต เป็น 1,435 ตัน/วัน2538 บ.บางกอกกล๊าส จก. ขยายกำลังการผลิต เป็น 1,560ตัน/วัน2540 บ.บางกอกกล๊าส จก. ขยายกำลังการผลิต เป็น1,960 ตัน/วัน2546 หยุดการผลิตเตา 3 รังสิต เนื่องจากครบอายุการใช้งานอย่างถาวร2548 หยุดการผลิตอิฐแก้ว 2538 บ.บางกอกกล๊าส จก. ขยายกำลังการผลิต เป็น 2,240 ตัน/วัน2549 ก่อตั้ง บ.ขอนแก่นกล๊าส จก. ดำเนินธุรกิจผลิตขวดแก้วและจัดจำหน่าย
ที่ บางกอกกล๊าส ผู้จัดทำยังได้ความรู้ใหม่ๆอีกมากมาย บางกอกกล๊าส มีอุปการณ์เครื่องจักรที่ทันสมัยนำเข้าจากต่างประเทศ รับรองมาตรฐานISO 9001:200 ISO1400 :2004 มีห้องพยาบาลตลอด24 ชั่วโมง ทำงานกันตลอด 24 ชั่วโมงอีกด้วย

ไม่มีความคิดเห็น: