วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2550

ระบบงานNET WORKของบริษัทโซนี่เทคโนโลยีประเทศไทยจำกัดSTT – A Culture/Be Trusted by Customer
วิสัยทัศน์คือ มุ่งมั่นสร้างความเชื่อถือจากลูกค้า
Achievement Awards 2002 Prime Minister Industrail Award on OH&S Management 2001 Prime Minister Industrail Award on Environmental Management TIS 18001 Certificate 2000 QS-90002 CertificateBest Awards the first Sony HR Kaizen ContestGolden Awards of Healthy Work Place from MOHThe National Saftey Management Excellent Award 1999 Prime Minister Industrail Award on Productivity ImprovementThe National Saftey Management Excellent Award 1998 The National Saftey Management Excellent AwardPrincess Award "Tien Song Jai" for AIDs prevention activityThai Red Cross society 1997 First Prize for Welfare Management ContestISO-14000 Certificate 1995 Prime Minister Industrial Award on Quality Management
Sony DNA- Creative มีความคิดสร้างสรรค์ เชื่อว่าทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ปรับปรุงแนวคิดเดิมๆ- Globallzation โลกาภิวัฒน์ ทำงานกับคนหลากหลายเชื้อชาติ ต้องมีความเข้าใจ- Professionalism ความเป็นมืออาชีพ มีคุณสมบัติInput ความรู้ มีคำถามต้องมีคำตอบอย่างรวดเร็ว มีความภาคภูมิใจที่จะเสนอขึ้นมา- Communication การติดต่อสื่อสาร- Curiosity ความสงสัยอยากเรียนรู้ แรงขับ แรงบันดาลใจ ให้เกิดแนวคิดที่ว่า อะไรเป็นไปไม่ได้ ต้องเป็นไปได้ Happy work life (การทำงานอย่างมีความสุข) Businessmind ปลูกฝังความรู้เกี่ยวกับธุรกิจกับพนักงานเพราะมีการแข่งขันให้พนักงานมีความผูกพันกับบริษัท มองถึงจุดคุ้มทุนProactive Ation การทำงานเชิงรุก ต้องการให้พนักงานกำหนดเป้าหมายที่แน่ชัด มองถึงวิธีการแก้ปัญหาOpportunity Organization ให้โอกาสกับคนรุ่นใหม่Positive Approach การเข้าไปจัดการในเชิงบวก กระตุ้นการทำงานเป็นทีมInnov ative and creative นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์พิเศษคือ การวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เหมาะสมกับการปรับเปลี่ยนSelf learning เรียนรู้ด้วยตนเองเกิดขึ้นได้ด้วยใจเรียนรู้Customer Oriented ลูกค้าทิ้งไม่ได้ ต้องฟังเสียงลูกค้าOwnership เกิดความรับผิดชอบCompetitive การแข่งขันChallenge ความท้าทายChange การปรับเลี่ยนCustomer ลูกค้า การทำงานด้าน IT แบ่งเป็น3 ส่วนคือ1. Infra struture & Communication2. Business Application3. Business Process Analyst
Laptop Computer Controlสีเขียว – Individual use and can take out side company (Install point sec software)สีเหลือง – Centraliza use (Borrow from IT) and can take outside company with Approval paper (GA format)สีแดง – Centralize use (Borrow fromIT) but can”t take outsite company

ไม่มีความคิดเห็น: