วันอังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2550

สัมมนา"แนวโน้มของแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ"

และแล้วก็มาถึงกลุ่มสุดท้ายที่จะมีการสัมมนาในหัวข้อแนวโน้มของแอพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือเนื้อหาสาระมีดังต่อไปนี้
ในการวิเคราะห์หรือการพิจารณาบริการของโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้นจะทำการแบ่งกลุ่มลูกค้าออกเป็น 2 กลุ่มคื
กลุ่มลูกค้าผู้บริโภคทั่วไป
กลุ่มลูกค้าองค์กร
Application หรือ application program เป็นโปรแกรมที่ได้รับการออกแบบให้ทำงานที่เจาะจงโดยตรงสำหรับผู้ใช้ ตัวอย่างของโปรแกรมประยุกต์ เช่น web browser, image editor และ
Communication programApplication Program Interface เป็นวิธีการเฉพาะสำหรับการเรียกใช้ระบบปฏิบัติการหรือแอพพลิเคชั่นอื่น ๆ หรือชุดโค้ด การทำงานระหว่างแอพพลิเคชั่นกับระบบปฏิบัติการได้นั้น จำเป็นต้องมีเอพีไอเป็นตัวเชื่อม แม้เอพีไอจะเป็นอินเตอร์เฟสชนิดหนึ่งก็ตาม
Web application คือ program ที่อยู่ใน web server ที่คอยให้บริการสิ่งที่ร้องขอ (request) จากทาง client ผ่าน protocol HTTP ซึ่งจะแสดงผลที่ร้องขอในรูปของ HTML page ผ่านทางบราวเซอร์ ซึ่งก็คือเว็บไซด์ต่าง ๆ ที่เราใช้บริการอยู่

Application software หมายถึง โปรแกรมปฏิบัติการเป็นโปรแกรม หรือซอฟแวร์ที่ทำหน้าที่แทนคนในด้านใดด้านหนึ่ง โปรแกรมปฏิบัติการแตกต่างจาก operating system ซึ่งทำหน้าที่ควบคุมทำงานของคอมพิวเตอร์และซอฟแวร์ปฏิบัติการSymbians ซิมเบี้ยน คือ ระบบปฏิบัติการที่ออกแบบมาเพื่อรองรบเทคโนโลยีการสื่อสารแบบไร้สาย (Wireless) ช่วยในการส่งจ้อมูลของโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นหลัก ใช้งานง่าย มีความปลอดภัยสูง ช่วยประหยัดพลังงาน และใช้หน่วยความจำที่มีขนาดเล็ก เพื่อรองรับโทรศัพท์มือถือทั้งในปัจจุบันและอนาคตอุปกรณ์เชื่อมต่อระหว่างมือถือกับคอมพิวเตอร์ หรือโน้ตบุ๊ก- อินฟราเรด (INFRARED)- บลูธูท (BLUETOOTH)- สายดาต้าลิงค์ (DATA CABLE)- การร์ดรีดเดอร์ (CARD READER)

เห้อเสร็จสะทีการสัมมนาในเทอมนี้สาธุขอให้ได้ Aกะเค้ามั่งเหอะ อิอิ

ไม่มีความคิดเห็น: