วันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2550

อาทิตย์5-6ของการฝึกงาน

งานทั่วไปก็คือ เดินเอกสารภายใน ลงโปรแกรม ลงวินโดว์
ซ่อมเครื่องปริ้น และได้ขนอุปกรณ์ที่ชำรุดใช้ไม่ได้แล้ว
ไปไว้ห้องเก็บของหลังโรงพยาบาลเพื่อนำไปส่งทอดตลาด
อาทิตย์นี้ต้องเลิกงาน เป็น1ทุ่มเพราะตอนเย็น
ต้องไปเป่าฝุ่นเครื่องปริ้นตามตึกต่างๆ จนกว่าจะครบทั้งโรงพยาบาล

ไม่มีความคิดเห็น: