วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2550

ประวัติบริษัท โซนี่ เทคโนโลยีประเทศไทยจำกัดบริษัท โซนี่ ประเทศไทยจำกัด พ.ศ. 2489 นายมาซารุ อิบูกะ และนายอะคิโอะ โมริตะ เป็นผู้ก่อตั้งขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นในนามบริษัท โตเกียว อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ต่อมาในปี 2501 จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท โซนี่ คอร์เปอร์เรชั่น หลังจากนั้นธุรกิจของบริษัทฯ ได้ขยายตัวออกไปอย่างกว้างขวาง โดยโซนี่ได้เปิดบริษัทลูกในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งรวมถึงในปี พ.ศ. 2531 ซึ่งบริษัท โซนี่ คอร์เปอร์ชั่น จำกัด ได้เข้ามาตั้งบริษัทลูกในประเทศไทย ด้วยเล็งเห็นถึงศักยภาพของตลาดในประเทศไทยที่กำลังมีแนวโน้มเติบโตมากในอนาคต โดยเฉพาะในแถบเอเซียน ดังนั้นนับแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2531 เป็นต้นมา บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด จึงได้ถือกำเนิดขึ้นและเริ่มดำเนินธุรกิจของโซนี่ในประเทศไทย ทั้งนี้ ก่อนหน้าที่บริษัท โซนี่ คอร์เปอร์เรชั่น จะเข้ามาตั้งบริษัทโซนี่ไทยนั้น บริษัท สามชัย จำกัด ซึ่งก่อตั้งโดยนายธรรมา ปิ่นสุกาญจนะ ได้เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์โซนี่ ในยุคนั้นนับว่าบริษัทสามชัยเป็นบริษัทตัวแทนจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีชื่อเสียง จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าเกือบทุกประเภท และด้วยเหตุนี้เองจึงอาจกล่าวได้ว่าบริษัทสามชัยนั้นเป็นบริษัทฯ รายแรกที่ทำให้ชื่อเสียงของยี่ห้อโซนี่เริ่มเป็นที่รู้จักในตลาดประเทศไทย ความเป็นมาของบริษัท โซนี่ เริ่มต้นขึ้นในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2489 เวลานั้นชื่อเดิมของบริษัทฯ คือ บริษัท โตเกียว สึชิน โกเคียว เคเค (บริษัท โตเกียว เทเลคอมมูนิเคชั่นส์ เอนจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น) แต่เนื่องจากคุณมาซารุ อิบุกะ และ คุณอาคิโอะ โมริตะ ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทฯ นั้นต้องการให้ชื่อบริษัทจดจำได้ง่าย เพราะถือว่าเป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จของบริษัทฯ ในตลาดโลก จึงได้ใช้ชื่อใหม่เป็น "โซนี่" ชื่อนี้เกิดจากการนำคำสองคำมาผสมกัน คำแรกคือ "โซนุส" (Sonus) อันเป็นรากศัพท์ภาษาละติน มีความหมายว่า "เสียง" และ "เกี่ยวกับเสียง" ส่วนอีกคำหนึ่งนั้นคือ "ซันนี่" (Sonny) หมายถึงลูกชายตัวน้อย เหตุดังนี้ชื่อบริษัท "โซนี่" จึงสื่อถึงจิตวิญญาณและแรงบันดาลใจของบริษัทฯ ในอันที่จะอยู่เคียงข้างผู้ใช้ผลิตภัณฑ์โซนี่ อีกทั้งการเสริมสร้างชื่อเสียงของบริษัทฯ ในการนำสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ให้ก้าวล้ำสู่อนาคตแห่งเทคโนโลยีดิจิตอล วิสัยทัศน์ของผู้ก่อตั้งบริษัท โซนี่ คือการทำให้ "โซนี่" เป็นชื่อที่ทุกครัวเรือนทั่วโลกต่างก็ให้ความไว้วางใจ ด้วยเหตุนี้ในปี พ.ศ. 2531 คุณโมริตะจึงได้ริเริ่มใช้วลีว่า "การผสานกับท้องถิ่นในระดับโลก" หรือ "Global Localisation" เขากล่าวว่า "ยุคสมัยนี้ มีบริษัทจำนวนมากที่พยายามตามให้ทันโลกานุวัติ แต่บริษัท โซนี่ จะต้องรุกไปข้างหน้าตามนโยบายการผสานกับท้องถิ่นในระดับโลก นั่นคือการที่บริษัทฯ สามารถหยั่งรากลึก และกลายเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง" โซนี่ คอร์ปอเรชั่น ได้เดินทางมาเป็นระยะทางยาวไกลนับแต่แรกก่อตั้งในปี พ.ศ. 2501 โดยมีผลิตภัณฑ์ชิ้นแรกคือวิทยุทรานซิสเตอร์ ด้วยความที่เป็นนักคิดที่มีวิสัยทัศน์ก้าวไกล ผู้ก่อตั้งทั้งสองจึงได้ทำให้ "โซนี่" เป็นเครื่องหมายการค้าระดับโลกแต่ก็ได้รับความสนใจจากคนทั่วๆ ไป ดังนั้นจึงถือว่าสมเหตุสมผลหากจะมีการสร้างโรงงานผลิตสินค้าขึ้นในภูมิภาคต่างๆ ที่บริษัทฯ ดำเนินการอยู่ เมื่อกิจการของบริษัทฯ เจริญเติบโตขึ้นแล้ว นับตั้งแต่บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินกิจการเป็นต้นมานั้น การสร้างสรรค์และสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ของโซนี่ก็ยังคงหาผู้ทัดเทียมได้น้อยมาก สิ่งประดิษฐ์ดังกล่าวนั้นได้แก่โทรทัศน์สี Trinitron (พ.ศ. 2511) เครื่องเล่นวิดีโอคาสเสทชนิดสี (พ.ศ. 2514) เครื่องเล่นวอล์คแมนอันโด่งดัง (พ.ศ. 2522) เครื่องเล่นซีดีเครื่องแรกของโลก (พ.ศ. 2525) แผ่นฟลอปปี้ดิสก์ขนาด 3.5 นิ้ว (พ.ศ. 2532) และอื่นๆ อีกมากมาย 20 มิถุนายน 2531 ก่อตั้งบริษัทที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 7 เมษายน 2538 ก่อตั้งบริษัทที่จังหวัดชลบุรี บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด จ.อยุธยา เป็นบริษัทผู้ผลิต เครื่องใช้ไฟฟ้าแผงวงจรอิเล็กทรอนิคส์และ ชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ชั้นนำ ของประเทศไทยมาเป็นระยะเวลากว่า 5 ปี นับตั้งแต่วันก่อตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2546 โดยเกิดจากการรวบรวมกิจการระหว่าง บริษัท โซนี่ สยาม อินดัสตรี้ส์ จำกัด และบริษัท โซนี่ โมบายล์ อิเล็กทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด จากอดีตจนถึงปัจจุบันบริษัทโซนี่ ฯ ได้ยึดหลักการทำงานภายใต้มาตรฐาน เดียวกันนั้นคือ การเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการประกอบการรวมทั้งพัฒนา บุคคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษากิจกรรมและเพิ่มผลผลิตให้ดำเนินการ ได้ตลอดไป โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โซนี่ได้มุ่งมั่นพัฒนาขีดความสามารถ ในการตอบสนองความต้องการสูงสุดของลูกค้า และสังคมด้วยการพัฒนาเทคโนโลยี ในด้านต่างๆ ตั้งแต่ด้านคุณภาพของสินค้าและบริการ การพัฒนาบุคลากร ตลอดจน การมีจิตสำนึกที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งยืนยัน ให้โซนี่กลายเป็นผู้นำ ในการผลิตสินค้าประเภทอิเล็กทรอนิคส์ รวมทั้งได้รับการรับรองมาตรฐานการจัด การด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 9001:2000 , ISO 14001, OHSAS 18001)
Manpower General Information

ไม่มีความคิดเห็น: